Vår värdegrund

Värdegrunden beskriver vårt uppdrag, vad vi står för och vill åstadkomma genom vår verksamhet.

Det är framför allt hyresgästerna (och kommande hyresgäster) som avgör om vi lever upp till det som står i värdegrunden.

När vi frågar våra hyresgäster vad det bästa är med att bo i stiftelsens lägenheter så svarar många: ”jag trivs här”.

Att trivas är ett uttryck för välbefinnande som innefattar flera saker. För många är gemenskap bland det viktigaste. Att ha möjlighet att umgås, prata lite, be en granne om hjälp, ta en promenad eller gå på café tillsammans.

Eller bara att kunna vila i vetskapen att möjligheten till umgänge, stöd och kontakt finns.

Det här skapar trygghet. Och trygghet är en grundbult inte minst för en äldre människa.

Kompetenta äldre

Vi vill erbjuda ett boende med insatser som stärker samvaron inom stiftelsen men också individens självständighet och möjlighet att klara sig själv.

Autonomi, att kunna styra sitt liv och använda de resurser som en människa har oavsett ålder, är viktigt för att känna välbefinnande. Av den anledningen är det stöd vi erbjuder i första hand ett slags ”hjälp till självhjälp”.

(Vision och värdeord nedan)

systrarna2

 
Vår vision

Trygga bostäder för äldre i Stockholm, där individen erbjuds en aktiv gemenskap och får hjälp och stöd att klara sig själv.

Vårt uppdrag

Att erbjuda bostäder och stöd som gör det möjligt för äldre stockholmare med begränsade ekonomiska resurser att leva ett värdigt liv.

Med värdigt liv menar vi:
– Att se varje individ och respektera dennes integritet och självbestämmande. Att få vara den man är och vill vara.
– Att medverka till att hyresgästerna får en tillvaro som känns meningsfull, begriplig och hanterlig, och stärker deras självständighet
– Att erbjuda möjlighet till gemenskap med andra hyresgäster och delaktighet i stiftelsens verksamhet
– Att känna trygghet i sitt boende

Värdeord

Omtanke
Grunden i vårt förhållningssätt. Vi bryr oss om varandra och skapar delaktighet.

Engagemang
Vi är engagerade och agerar aktivt utifrån vår stiftelsegrund och vårt uppdrag.

Självständighet
Vi ser individens möjligheter att utveckla sin förmåga, sin styrka och identitet. Oavsett ålder.

Gemenskap
Vi vill att alla hyresgäster ska känna att de är en del av stiftelsens gemenskap. För att uppnå det har vi gemensamma aktiviteter, mötesplatser för samvaro och vi erbjuder stöd för att underlätta social kontakt och dialog.