Behov av bostad styr

Ditt behov av en annan bostad än din nuvarande ligger till grund för en ansökan om bostad hos oss. Därför vill vi att du enkelt och tydligt berättar om ditt behov av bostad i din ansökan.

Kanske kan du inte bo kvar där du bor idag på grund av låg pension och nya funktionshinder? Kanske har ändrade familjeförhållanden påverkat din bostadssituation?

Vi bedömer ditt bostadsbehov baserat på din ekonomiska och sociala si­tuation. Vi utgår ifrån att du redan har försökt på olika sätt att lösa problemen med egna resurser.

Alla har vi tankar om vår drömlägenhet. Om dina önskemål inte är grundade i dina behov kan vi ha svårt att tillmötesgå dem.

Behov av gemenskap

Med ökande ålder kan man förlora en del av sin sociala gemenskap och därmed kanske också en del av tryggheten. Många av våra hyresgäster saknar dessutom nära anhö­riga och har sökt sig till oss för att bli en del av stiftelsens sociala gemenskap.

Berätta i ansökan hur ett boende hos oss skulle möta dina nuvarande behov och bidra till ökad livskvalitet.

behov av bostad styr