Behov av bostad styr

Behovet av bostad är det viktigaste kriteriet vid bedömning av bostadssökande. Därför vill vi att du enkelt och tydligt berättar om ditt behov av bostad hos oss i din ansökan.

Kanske har du inte råd att bo kvar där du bor idag med din blygsamma pension och har svårt att byta till något billigare? Kanske söker du ett tryggare boende med närhet till grannar i egen ålder?

Vi bedömer ditt bostadsbehov baserat på din ekonomiska och sociala situation.

När det gäller din ekonomiska situation så finns det inga särskilda gränser för hur stor din pension eller hur stora dina tillgångar får vara. Men din sammantagna ekonomiska situation ska vara sådan att du inte kan bekosta ett lämpligt boende med egna medel. Du har till exempel inte råd att köpa en egen bostadsrätt.

Behov av gemenskap

När det gäller din sociala situation kan det handla om ditt behov av ökad gemenskap och trygghet. Många av våra hyresgäster saknar nära anhöriga och har sökt sig till oss för att få mer gemenskap.

Kanske är din nuvarande lägenhet inte lämplig för en äldre människa av olika skäl, och är svår att byta. Vilket i sin tur kan bidra till isolering.

Hur ser din sociala situation ut? Berätta i ansökan hur ett boende hos oss skulle möta dina nuvarande behov på ett bättre sätt och bidra till ökad livskvalitet.

behov av bostad styr

Kostar inget att stå i bostadskön

Att ansöka om bostad inom Stiftelsen Isaak Hirschs Minne kostar ingenting. Din bostadsansökan måste dock uppdateras varje år. Du får som bostadssökande ett uppdateringsbrev varje höst som ska återsändas underskrivet före den 31 december. I detta kan du ange ändrade önskemål och omständigheter som är av betydelse för ditt behov av bostad. En ansökan som inte är uppdaterad före den 31 december varje år kommer att tas bort ur kön.

Matchning av önskemål

Vi arbetar aktivt för att förmedla bostäder som motsvarar de önskemål du angett. Om önskemålet till exempel enbart är bostad högst upp och på Kungsholmen kommer du inte att få inbjudan till visning av lägenhet på lägre våningsplan eller i lägenhet i Vasastaden. Varje bostadslägenhet har därmed sin egen kö.